Multinal Group B.V. | Privacy Policy

Multinal Group B.V. | Privacy Policy

Introduction

Multinal Group B.V., gevestigd in diverse plaatsen in Nederland, hoofd kantoorhoudende te Weesp, hierna te noemen “Multinal” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in de privacyverklaring van d.d. 1 februari 2020. 

 

Contact Information

Multinal Group B.V.

Bloemendalerweg 44-46

1382 KC Weesp

 

Data Protection Officer

De heer D. Zwartjes is de functionaris gegevensbescherming van Multinal en is te bereiken via info@multinal.com

 

Personal Data We Process

Multinal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze producten afneemt of omdat u een contact- of offerteformulier op de website: multinal.com.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
  • E-mail
  • Telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website, diensten en of producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens in ons bezit hebben van een minderjarige, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Multinal. Deze gegevens worden dan op uw verzoek verwijderd. 

 

For what purpose and on what basis we process personal data

Multinal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het opstellen van een inkoop order
 • Het opstellen van een factuur
 • Het opstellen van opdrachtovereenkomst
 • Contact met u op te kunnen nemen via de telefoon en/of e-mail indien u een contactformulier op de website heeft ingevuld
 • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om een dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om persoonsgegevens te verwerken waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Multinal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s, software, social media of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

Multinal maakt gebruik van:

 • Profit 
 • Office 365
 • WordPress
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Multinal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

The use of cookies or similar techniques

Multinal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Multinal gebruikt cookies puur voor de technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling worden opgeslagen. Deze cookies worden ook gebruikt voor website optimalisatie. 

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser op uw apparaat zodanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Bezoek onderstaande website van Veilig Internetten voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/cookies/

 

Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

View, adjust or delete data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Multinal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar iinfo@multinal.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Multinal wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Multinal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@multinal.com.