Over ons

Missie

Multinal Group specialiseert zich als een innovatieve, internationale onderneming in het bieden van oplossingen op het gebied van oppervlaktebehandelingen en industrieel reinigen. Zij doet dit door middel van het zo breed mogelijk adviseren over en concurrerend aanbieden van diensten op bovengenoemd gebied, bij wie dat een wezenlijk onderdeel vormt van het bedrijfsproces. Dit alles in een omgeving waar kennis en advies, kwaliteit, chemische processen en een breed pakket aan diensten in het behoeftepatroon van de klant voorzien en waarmee Multinal haar klanten ontzorgt zodat haar klanten zich kunnen richten op hun corebusiness.

 

Multinal Group streeft bij het realiseren van haar missie naar:

  • Het leveren van dienstverlening van een hoog service- en kwaliteitsniveau aan haar afnemers met een hoge mate van klanttevredenheid;
  • Een boeiende, inspirerende, schone en nette werkomgeving voor haar medewerkers;
  • Een betrouwbare relatie te zijn voor haar toeleveranciers;
  • Een afdoende rendement op het geïnvesteerd vermogen voor haar aandeelhouders;
  • “Goed burgerschap te tonen tegenover de rest van de wereld”;
  • Lering te trekken uit haar fouten, opdat herhaling hiervan wordt voorkomen.

Visie

Multinal vindt het van groot belang om hoge kwaliteit te leveren, tegen een redelijke prijs en om korte doorlooptijden te hanteren. Daarnaast vinden wij het belangrijk om een partnership met onze klanten aan te gaan en de klanten iets extra’s te bieden. Wij willen een totaalconcept aan oppervlaktebehandelingen en logistieke dienstverlening aanbieden, zodat klanten al hun oppervlaktebehandelingen en industriële reinigingswerkzaamheden volledig aan ons kunnen toe vertrouwen, zodat zij zich ook echt op hun core business kunnen richten.

De visie bestaat uit meerdere pijlers:

  1. Naast het streven naar winstgevendheid, continuïteit en het leveren van een hoge kwaliteit, wil Multinal bovenal een organisatie zijn die maatschappelijk onderneemt en daarbij oog heeft voor de gehele omgeving waarin zij opereert, waar optimaal wordt samengewerkt met alle stakeholders. Door bijvoorbeeld ketensamenwerking, ontwikkelingsplannen voor medewerkers, beleid en processen conform MVO en certificatie voor managementsysteem op basis van normeringen;
  2. Duidelijke uniformiteit in uitstraling, werkwijze en servicegerichtheid van alle Multinal vestigingen;
  3. Benaderingen die de visie kracht bijzetten zijn gebaseerd op managementmethodes vanuit kosten, toegevoegde waarde, voorraadbeheersing en procesverbetermethodes.

 

Kwaliteit

Het optimaliseren van de interne organisatie gebeurt door vooraf hoge eisen te stellen aan (productie)processen binnen de organisatie en aan de mensen die de werkzaamheden verrichten. Met behulp van opleidingen worden organisatie-medewerkers in staat gesteld om volgens onze hoge kwaliteitsnormen te kunnen werken.

Door haar klanten aan te moedigen om vooral klachten te melden, hanteert zij een een klachtenpreventiebeleid die er toe dient bij te dragen dat herhaling wordt voorkomen. Voor optimale veiligheid volgen wij procedures volgens ISO 9001 en VCA.

Kortom, veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit staan bij Multinal Group en haar bedrijven voorop!

 

Klachten

Multinal Group streeft naar het continu verbeteren van haar processen. Door klachten van haar klanten serieus te nemen, worden wij in staat gesteld onszelf te verbeteren en/of noodzakelijke maatregelen te treffen om deze in de toekomst te voorkomen.

Heeft u ondanks ons zorgvuldige handelen toch een klacht te melden, laat deze ons dan weten via het klachtenformulier. Samen met u kunnen we toekomstige problemen voorkomen.

Bedankt voor de door u genomen moeite!